• Vakantie Indonesië
  • Vakantie Sulawesi
  • Vakantie Baliemvalei
  • Vakantie Flores & Komodo
  • Vakantie Molukken
  • Vakantie Kalimantan
  • Vakantie Noord Sumatra

Reizen Trips Voyages Overige Sunda eilanden

Overige Sunda eilanden

Sumba huis
Het droge en bergachtige eiland Sumba (vroeger door de Nederlanders Sandel-houteiland genoemd), behoort tot de Kleine Sunda-eilanden van Indonesië. Het eiland meet 210 km bij 40 km met een oppervlakte van 11.153 km².

Sumba is een betrekkelijk geïsoleerd eiland zonder duidelijke economische perspectieven.

Sumba is onderdeel van de provincie Oost-Nusa Tenggara en bestaat uit twee regentschappen: West-Sumba met Waikabubak als administratieve hoofdstad en Oost-Sumba met Waingapu als hoofdstad.

Het staat op de vierde plaats gerangschikt op de lijst van de armste gebieden van Indonesië. Cultureel gezien is het echter één van de rijkste eilanden, waar de traditie (adat) nog overal een grote rol speelt. Het is één van de laatste gebieden op aarde waar het animisme (een natuurlijke of natuurgodsdienst waarbij geesten- en voorouderverering het belangrijkst zijn) nog volop aanwezig is.

(Bron: Wybe K. van Dijk)

Sumba ligt op een niet meer actieve vulkanische gordel die gevormd wordt door de eilanden Sumba, Savu, Roti en Timor. Van oost naar west loopt langs de noordkust een vlakke strook, die bijna overal onvruchtbaar, droog en steenachtig is. In het oosten is de strook breed en naar het westen toe smaller. Bij kaap Sasar in het noorden loopt het gebergte echter tot aan de kust. In het westen bij Kodi bestaat het eiland uit een brede kustvlakte.

De gehele zuidkust is steil, het gebergte komt tot vlak aan zee. Slechts een enkele rivier doorbreekt de bergruggen en vormt dan een brede vruchtbare vlakte (Lamboja en Wanokaka). Er zijn enkele autowegen, maar over het algemeen is het eiland moeilijk te bereizen.

Klimaat

Geschiedenis

Sumba is de naam die door de bewoners zelf aan hun land is gegeven. De overlevering zegt hiervan dat een der eerste stamvaders Oemboe Waloe Mandokoe, een vrouw had met de naam Humba. Oemboe, die in een prauw aankwam noemde het eiland naar zijn vrouw Humba.
Tussen de 3e en de 5e eeuw werd Sumba al bewoond. Men heeft bij Melolo wapens en metalen gereedschappen gevonden uit die periode. Het eiland was totaal geïsoleerd tot dat in de 11e eeuw Arabische handelaren het eiland bezochten.
In de veertiende eeuw stond Sumba onder controle van de Majapahit dynastie van Java.
Daarna stond men onder invloed van de Bima op Sumbawa en later van de Gowa op Celebes.

Het eiland werd voor het eerst door Europeanen bezocht in 1522.

Het eiland was indertijd bekend om zijn Sandelhout. Dit hout komt nu nog slechts zeer beperkt voor en de export is al sinds 1914 verboden. Tot de ontdekking van de penicilline was Sandelhout het enige middel tegen geslachtsziekten en daardoor erg kostbaar. Het werd in grote hoeveelheden geëxporteerd naar Europa, de Arabische landen en China. Ook was er handel in hout, paarden, betelnoten, fruit en ikat.

De eerste contacten met Nederland stammen uit 1754. Rond 1838 kent het eiland een geschiedenis van zeeroverij, strandroof en slavenhandel. De Nederlandse regering wenste geen gewelddadig optreden (zoals vanuit Timor werd gevraagd), maar meer een "politiek van vriendschappelijke relatie".

Op 31 augustus 1866 kregen de Nederlanders de controle over het eiland. De gedragslijn daarbij was dat men de bevolking liet onder het bestuur van haar eigen hoofden (radjas). Rechtstreekse inmenging van het bestuur mocht niet plaats hebben. Men mocht wel raadgevend optreden en aanwijzingen geven wat nuttig en heilzaam was, maar nooit bevelen. De reden daarvan was dat Nederland de macht miste om gehoorzaamheid af te dwingen.
Pas onder Van Heutz in 1906 werd het eiland "gepacificeerd" d.w.z. bezet door Nederlandse militairen en nam de macht van de Radja's af. In 1913 kon het militair gezag vervangen worden door civiel gezag. Een controleur nam het gezag op zich, enige jaren later vervangen door een assistent-resident.
De invloed van het bestuur was alleen te merken in de toegankelijke gebieden. Het grootste gedeelte van het eiland was ontoegankelijk en behield veel van de oorspronkelijke cultuur.
Het eiland werd verdeeld in districten en onderdistricten die veelal onder lokaal bestuur werden geplaatst. De indeling viel vaak min of meer samen met de taalkundige grenzen. Pas in 1933 was het zo rustig dat men de militairen kon vervangen door gewone politie.

Na het uitroepen van de Indonesische staat nam het centrale gezag van Indonesië in 1950 het eiland over. Alhoewel de macht van de lokale radja's en hun familieleden door Jakarta niet werd erkend kregen velen toch een functie in het nieuwe bestel en behielden daarmee (althans een deel van) hun machtige positie die zij altijd hadden gehad.
Bekijk in het grootView enlarged

Voorbeeldreizen Example trips Overige Sunda eilanden

Groepsreizen Group trips Overige Sunda eilanden

Bouwstenen Building blocks Overige Sunda eilanden

Accommodaties Accommodations Hébergements Overige Sunda eilanden

Excursies Excursions

Duiken Diving Overige Sunda eilanden

Kunnen wij u helpen? Need help?
Sluiten Close

Heeft u een vraag, neem dan contact met ons op via +31(0)88 - 81 11 999 of vul hier het contactformulier in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. If you have any questions, please contact us via +31(0)88 - 81 11 999 or fill out our form here. We will get back to you as soon as possible.

Merapi is op werkdagen bereikbaar tussen 09:00 en 17:00
Telefoon: 088 - 81 11 999 Wilt u teruggebeld worden? Vul dan ons terugbelformulier in.
In noodgevallen zijn wij vanuit het buitenland bereikbaar op +31-6-1240 9137

U kunt ook een afspraak maken, met ons chatten, het contactformulier invullen of een e-mail sturen aan
Merapi can be reached on workdays between 09:00 and 17:00.
Phone: 088 - 81 11 999 Do you want us to call you? Fill out our call-me-back form.
In case of emergency, we can be reached from abroad via +31-6-1240 9137.

U can also make an appointment, chat with us, fill out our contact form or send an e-mail to

Start livechat

Sluit livechat Close livechat