Reisvoorwaarden

ANVR-Reizigersvoorwaarden

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Merapi Tour & Travel(KvK 1607 6123) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie

Merapi Aanvullende Touroperator voorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door Merapi Tour & Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Artikel 1: (Aan)betaling

1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
2. Er kan afgeweken worden van de 20% aanbetalingregel indien bij de reis vliegtickets gereserveerd zijn welke na definitieve boeking in het geheel voldaan dienen te zijn om gebruik te kunnen maken van het aangeboden tarief, de reiziger wordt hierop gewezen bij de offerte. Ook bij reissommen onder de € 500 kan een volledige betaling van de reissom na reservering gevraagd worden.
3. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van het boekingskantoor dan wel als sprake is van een directe boeking in het bezit zijn van de reisorganisator.
4. Indien de overeenkomst binnen acht weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
5. In het geval van acties kunnen andere voorwaarden gelden voor de aanbetaling en restantbetaling.

Artikel 2: Annulering

Tegenwoordig komt het veel voor dat vliegtickets binnen enkele dagen na de boeking volledig betaald moeten worden. Voor sommige hotels, duikresorts en cruises gelden ook afwijkende voorwaarden. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger gelden de annuleringsvoorwaarden van de diverse leveranciers, zoals aangegeven in de boekingsbevestiging/factuur, met een opslag van € 50,= per boeking ter dekking van de administratiekosten van Merapi.

1) Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
a. Tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling.
b. Vanaf de 56e dag(inclusief) tot de 30e dag voor vertrek: 40% van de reissom.
c. Vanaf de 30e dag (inclusief) tot de 14e dag voor vertrek: 50% van de reissom.
d. Vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag voor vertrek: 75% van de reissom.
e. Vanaf de 7e dag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later:100% van de reissom.

2) Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskosten staffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
3a) Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
3b) Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
3c) Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die de reisorganisator hanteert.
3d) Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
3e) Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
4) Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Merapi Tour & Travel hanteert de volgende kantooruren:
maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00, uitgezonderd op wettelijk erkende festdagen